Partiotuote Partiojohtajan käsikirja

Partio-ohjelman mukainen opas johtajuuteen

Partiojohtajan käsikirja on jokaisen partiolaisen opas johtajuuteen. Partiojohtajan käsikirja on yksi partion perusteoksista. Se perehdyttää partioon liikkeenä ja antaa kokonaiskuvan partiotoiminnasta ja johtamisesta partiossa. Kirjassa käsitellään alkuun partiotoiminnan päämäärää ja juuria. Toisessa osassa keskitytään Toiminnan johtamiseen. Osa sisältää käytännön vinkkejä lippukunnan johtamisen arkeen ja erilaisiin projekteihin. Kolmas osa käsittelee ryhmän ja ihmisten johtamista. Se avaa ryhmän sisäistä dynamiikkaa ja miten johtajana voi edesauttaa hyvää ryhmän toimintaa. Kirjan viimeisessä osiossa keskitytään itsensä johtamiseen. Omia johtamistaitoja ja itsetuntemusta on hyvä miettiä, jotta voi kehittyä johtajana. Partiojohtajan käsikirja on tarkoitettu niin nuorelle johtajalle kuin uudelle partioon mukaan tulleelle aikuisellekin. Kirjaa tehdessä ei ole myöskään unohdettu pidemmän partiouran tehneitä johtajia, vaan on pyritty antamaan heillekin jotain. 288 sivua, nelivärikuvitus, sivukoko n. 15 x 21 cm © Oy Partio Scout Ab, 2020 Täysin uudistunut painos, ilmestynyt huhtikuussa 2020.

Tuotetiedot

  • Paino: 452 g