Vastuullisemmin ulkona

Meille Scandinavian Outdoorilla yritysvastuu merkitsee luonnon ja ihmisten kunnioittamista kaikessa toiminnassamme. Vastuullinen hankinta, vastuulliset toimintatavat toimipisteissämme, henkilöstön hyvinvointi sekä tehokas logistiikka ja yhteiskuntavastuu muodostavat vastuullisuusstrategiamme ytimen. Kestävä kehitys tukee pitkäjänteistä ja kannattavaa liiketoimintaa, sillä vain luontoa ja ihmisiä kunnioittamalla ulkoilu ja retkeily on meille kaikille jatkossakin mahdollista puhtaassa luonnossa. Seuraavaksi kerromme tarkemmin, miten vastuullisuus toteutuu yrityksessämme.

Vastuullisuudesta

Olemme matkalla entistä vastuullisempaan toimintatapaan. Emme ole vastuullisuuden suhteen täydellisiä, mutta otamme vastuullisuuskysymykset vakavasti ja pyrimme aidosti kehittämään toimintaamme vastuullisempaan suuntaan.

Ei sillä, että olisimme ennenkään täysin vastuuttomia olleet. Meille on aina ollut tärkeää myydä erittäin korkealaatuisia tuotteita, jotka kestävät käytössä pitkään. Ja kun tuote kestää käytössä pitkään, sitä ei tarvitse heti uusia, ja se jos mikä on vastuullista toimintaa.

Tosiasia on, että ainoa aidosti vastuullinen tapa toimia olisi olla ostamatta mitään uutta. Ei ole kuitenkaan realistista olettaa, että ihmisten kulutustottumukset muuttuisivat niin radikaalisti, että ostaminen merkittävästi vähenisi. Siksi koemme tärkeäksi, että pyrimme itse edistämään koko toimialan vastuullisuutta ennen kaikkea tuotemerkkeihin liittyvillä valinnoilla. Pyrimme vaikuttamaan niihin asioihin, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ostojen kautta.

Isot valmistajat ovat heränneet vastuullisuuteen, osa aiemmin ja osa myöhemmin. Moni retkeilyalan valmistaja on itse asiassa jopa edelläkävijä vastuullisuusasioissa. Haluamme jatkossakin tehdä töitä brändien kanssa, jotka ovat valmiita tekemään töitä vastuullisuuden eteen. Uskomme, että kun erityisestu isot ja tunnetut valmistajat muuttavat toimintatapojaan, sillä on aidosti suuri merkitys ympäristölle, työntekijöiden työehdoille kolmansissa maissa sekä hiilipäästöjen vähenemiseen.

PFC-käsittely

Meille vastuullinen toimintatapa tarkoittaa sitä, että pyrimme löytämään kokonaisuuden kannalta vastuullisimman vaihtoehdon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meiltä löytyisi esimerkiksi vain PFC-vapaita tuotteita, sillä joskus tuotteen pitkäikäisyys on vastuullisempaa kuin ympäristöystävällisempi kylläste. DWR-käsittely, eli tuotteiden käsittely likaa ja vettä hylkiväksi onkin yksi eniten huomiota saanut aihepiiri, kun puhutaan ulkoilu- ja retkeilytuotteiden vastuullisuudesta. Perinteiset PFC-kyllästeet ovat edelleen kestävämpiä ja tehokkaampia kuin ympäristöystävällisemmät vastineensa. Siksi ei ole aina yksiselitteistä, onko vastuullisempaa ostaa pitkään kestävä PFC-kyllästetty tuote vai vähemmän aikaa kestävä ympäristöystävällisemmin käsitelty vaate?

Valmistajat ovat jo kehitelleet useita ympäristöystävällisempiä veden- ja lianhylkivyyskyllästeitä. Suurin haaste PFC-vapaissa kyllästeissä on se, että ne kuluvat pois nopeammin, jolloin vaate pitää kyllästää uudelleen useammin, mikä kuormittaa ympäristöä. Yleensä myös PFC-vapaasti kyllästetyn vaatteen elinkaari on kokonaisuudessaan lyhyempi kuin perinteisesti PFC-kyllästetyn vaatteen elinkaari. Näin vaatteita joutuu ostamaan useammin, ja sekin kuormittaa ympäristöä.

Valmistajat kuitenkin pyrkivät kokonaan eroon PFC-kyllästeistä ja ympäristöystävällisemmät kyllästeet kehittyvät paremmiksi. Gore-Tex on asettanut aikarajan vuoteen 2023, mihin mennessä ympäristöystävällisten kyllästeiden tulisi olla riittävällä tasolla (eli riittävän tehokkaita ja kestäviä), jotta PFC-kyllästeistä voitaisiin luopua kokonaan. Tämä tulee näkymään myös Scandinavian Outdoorin valikoimassa. Muistettakoon myös, että tällä hetkellä PFC-käsitellyt tuotteet kattavat vain muutaman prosentin kaikista DWR-käsitellyistä tuotteistamme.

Vastuullinen hankinta

Suurin vaikutus ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin on valikoimassamme olevilla tuotteilla. Olemmekin kiinnittäneet entistä suurempaa huomioita vastuulliseen hankintaan, sillä se on vaikutuksiltaan kaikkein merkittävin vastuullisuusteko, jonka voimme tehdä.

Olemme tutkineet loppuvuodesta 2020 myynnissä olevien brändien vastuullisuutta kolmella eri osa-alueella: hiilijalanjälki (ilmastonmuutoksen hillitseminen), ympäristö (kemikaalit ja eläinten hyvinvointi) ja työvoima (ihmisoikeudet tuotantomaissa).

Tutkimus tehtiin siten, että brändien edustajat vastasivat kyselyymme, jossa käsiteltiin yllä mainittuja vastuullisuuden osa-alueita. Lisäksi tietoa etsittiin brändien omilta verkkosivuilta.

Tutkimuksen perusteella brändit jaettiin eri ryhmiin sen mukaan, miten hyvin ne pärjäävät vastuullisuuden eri osa-alueilla. Niin sanotussa liikennevalomallissa on kolme eri tasoa: vihreä tarkoittaa, että brändi tekee aktiivisesti tekoja vastuullisuuden edistämiseksi. Keltainen on merkki siitä, että brändi on menossa oikeaan suuntaan, mutta kehitettävää riittää vielä. Punainen tarkoittaa sitä, että brändi ei ota kantaa kyseiseen vastuullisuuden osa-alueeseen ollenkaan tai toimii epäeettisesti. Eri osa-alueiden ja värien kriteerit löytyvät viereisestä kuvasta:

Vastuullisuuskriteerit brändeille osa-alueittain

Vastuullisuus

Vastuullisuus

38 % brändeistä sai vihreän kaikille kolmelle eri osa-alueelle (hiilijalanjälki, ympäristö, työvoima). 62 % brändeistä sai keltaisen yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Tutkimuksen perusteella yksikään tutkituista brändeistä ei ollut punainen, emmekä myöskään jatkossa sellaisia ota valikoimiimme.

Tämän perusteella voi siis sanoa, että monien valikoimassamme olevien brändien vastuullisuus on vähintäänkin kohtuullisella tasolla, ja osa pärjää jopa erinomaisesti. Brändien vastuullisuuden seuranta jatkuu, ja jatkossa tutkimme brändien vastuullisuuden tason kerran vuodessa.

Eläinperäiset materiaalit

Valikoimissamme ei ole turkiksia. Hyväksymme valikoimiimme vain sellaiset untuvatuotteet, jotka on tuotettu vastuullisesti. Kaikki valikoimissamme olevat merinovillavaatteet on tuotettu mulesing-vapaasta merinovillasta. Jos tuote verkkokaupassamme ei ole saanut "Mahdolliset eläinperäiset materiaalit on sertifioitu" -merkintää, se ei tarkoita sitä, että tuotteessa olisi ei-sertifioituja eläinperäisiä materiaaleja. Tällöin tuotteen raaka-aineissa ei ole lainkaan mitään eläinperäistä.

Vastuullisemmin ulkona -merkintä verkkokaupassa

Vastuullisemmin ulkona -kategoriasta  löydät kaikki ne tuotteet, jotka on valmistettu vastuullisuuden näkökulmat huomioon ottaen. Tässä kategoriassa olevien tuotteiden on läpäistävä tarkka seula, ja vähintään kolmen kriteerin viidestä on täytyttävä, jotta tuote saa Vastuullisemmin ulkona -merkinnän.

Kaikki Vastuullisemmin ulkona-merkinnän saaneet tuotteet täyttävät vähintään kolme kriteeriä seuraavista:

  • Valmistusmateriaaleista kierrätettyjen ja/tai luomukuitujen osuus on merkittävä. 
  • Ympäristölle haitalliset kemikaalit on korvattu ympäristöystävällisemmillä aineilla. 
  • Mahdolliset eläinperäiset materiaalit on sertifioitu (esimerkiksi RDS-untuva).
  • Valmistaja on laskenut hiilijalanjälkensä ja pyrkii aktiivisesti pienentämään sitä.
  • Tuote on valmistettu maassa, jossa lakeja yleisesti  noudatetaan,  tai jos tuote valmistetaan esimerkiksi Kaukoidässä, tehdas auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta. 

Kaikki Vastuullisemmin ulkona -merkinnän saaneet tuotteet on merkitty verkkokaupassa vihreällä vastuullisuusmerkillä.

Vastuulliset toimintatavat pääkonttorissa ja myymälöissä

Eri toimipisteissä kierrätämme kaikki kierrätykseen kelpaavat jätteet. Myymälöissä emme tarjoa kassia automaattisesti kaikille asiakkaille vaan myymme niitä pieneen hintaan. Olemme selvitysten jälkeen päätyneet pitäytymään muovikasseissa, jotka ovat oikein kierrätettynä ympäristöystävällisempiä kuin esimerkiksi paperikassit. Vuoden 2021 aikana siirrymme kokonaan uusiomuovikasseihin, jotka sisältävät 80 % kierrätettyä muovia.

Verkkokaupan logistiikka

Logistiikan tehostaminen on välttämätöntä paitsi asiakaskokemuksen myös ympäristövastuun kannalta. Strategiamme mukaisesti teemme töitä logistiikan parantamisen ja tehostamisen eteen. Pyrimme myös kartoittamaan logistiikan päästöt ja teemme suunnitelman, miten logistiikasta aiheutuvia päästöjä voisi vähentää. Käytämme vastuullisesti toimivia kuljetusyhtiöitä. Posti on ollut hiilineutraali vuodesta 2011 ja Postin tavoitteena on olla täysin päästötön vuoteen 2030 mennessä. Matkahuolto tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on laskea myös koko toiminnastamme aiheutuvat päästöt sekä yrityksen hiilijalanjälki.

Meille palautettuja tai reklamoituja tuotteita ei luonnollisestikaan heitetä roskiin, vaan palautetut, myyntikelpoiset tuotteet, palautuvat myyntiin ja vialliset tuotteet korjataan tai korjautetaan.

Yhteiskuntavastuu

Olemme kotimainen yritys. Omistuspohjamme on 100% suomalainen ja työllistämme Suomessa yli 100 ulkoilun asiantuntijaa. Pyrimme toiminnassamme pitkäjänteisyyteen ja siihen, että voimme tarjota hyvän ja innostavan työpaikan henkilöstöllemme.

Olemme tehneet läheistä yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa jo vuosia, ja olemme muun muassa partion sopimustoimittaja. Haluamme myös antaa harrastusmahdollisuuden mahdollisimman monelle lapselle: lahjoitimme vuonna 2020 kohdennettujen kampanjoiden myyntituotoista 1 % Partion Ystävät -rahastoon ja tuimme partiolaisille taloudellis-sosiaalisin perustein myönnettyjä jäsenmaksuvapautuksia. Vuoden 2020 kampanjalahjoitusten avulla noin 40 partiolaista saa partioharrastuksen koko vuodeksi.

Asiakkaitamme, meillä työskenteleviä ulkoilun asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneitamme yhdistää rakkaus luontoon. Metsä tarjoaa paikan rauhoittumiseen ja rentoutumiseen, tämä käy ilmi niin asiakaskyselystämme kuin useista kansallisista tutkimuksista.  Olemme aloittaneet yhdessä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja oman panoksemme avulla keräämään lahjoitusvaroja Luonnonperintösäätiölle. Lahjoitusvaroin perustetaan Elämää Ulkona -metsäsuojelualue, joka tulee sijaitsemaan Etelä-Suomessa. Lue lisää tästä. 


Tietoa eri sertifikaateista

Mitä eri tekstiilivalmistajien sertifikaatit tarkoittavat? Olemme koonneet tähän tietoa muutamista eri sertifikaateista, joita löytyy valikoimissamme olevilta tuotteilta.

Bluesign standardi

Bluesign on standardi, joka ottaa huomioon tekstiilin koko tuotantoketjun. Bluesignin tarkoituksena on taata, että tuote aiheuttaa mahdollisimman pientä haittaa sekä ihmiselle että ympäristölle. Bluesign-merkinnän voi saada vain tarkkaan määriteltyjen kriteerien perusteella, jotka kattavat koko tuotantoketjun. Ne koskevat sekä raaka-aineita, valmistusprosessia että itse valmista tuotetta. Koko Bluesign-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin: resurssien tuottavuus, kuluttajaturvallisuus, ilmaan joutuvat päästöt, veteen joutuvat päästöt sekä työterveys- ja turvallisuus. Bluesign-merkinnän voi saada joko koko tuotteelle tai osaan sen raaka-aineita. Merkintä on aina tuotekohtainen, joten jos valmistajan jokin tuote on Bluesign-merkitty, se ei tarkoita, että kaikki muut saman valmistajan tuotteet olisivat.

RDS-sertifikaatti - eettinen untuva

RDS-sertifikaatti (Responsible Down Standard) takaa, että tuotteessa käytetty untuva on tuotettu eettisesti eläinten oikeuksia kunnioittaen. RDS-sertifikaatin mukaan linnuille ei saa missään tuotannon vaiheessa aiheutua tarpeetonta stressiä ja niillä tulee olla vapaa pääsy ravinto- ja vesipaikoille. Lintujen pakkosyöttäminen on kielletty ja untuvaa tai höyheniä ei nypitä eläviltä linnuilta. RDS-sertifikaatin voi saada vain tuote, joka sisältää 100%:sesti sertifioitua untuvaa tai höyheniä.

Kaikki Scandinavian Outdoorissa myytävät untuvatuotteet sisältävät vain eettisesti tuotettua untuvaa.

BSCI

BSCI eli Business Social Compliance Initiative on yritysvetoinen järjestelmä, joka kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiä etenkin eettisten työolojen edistämisessä. BSCI:n jäsenyritykset sitoutuvat BSCI:n toimintaperiaatteisiin, jotka koskevat mm. järjesteytymisvapautta, riittävää palkkaa, reiluja työoloja ja työaikoja, työterveyttä, lapsityövoiman kieltoa ja ympäristönsuojelua. BSCI teettää myös auditointeja yritysten tehtaille. Toistaiseksi auditointien tuloksia ei kuitenkaan julkaista muille kun jäsenyrityksille.

B Corporation

B Corp Certification on kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman järjestön B Labin myöntämä sertifikaatti, joka kattaa sekä ympäristöystävällisyyden että eettiset työolot. B Corp Certification perustuu vastuullisuuteen ja avoimuuteen, ja esimerkiksi sertifikaatin saaneista yrityksistä julkaistaan julkinen raportti. B Corporation arvioi yritysten toimintaa erittäin laajasti ja vaatii myös, että sertifikaatin saaneella yrityksellä on rahantekoa laajempi missio tuottaa positiivisia vaikutuksia ympärilleen.