Partiotuote Aina Valmiina - Partioliike Suomessa 1910-2010

Partioliikkeen historiaa Suomessa 100 vuoden ajalta

Aina Valmiina - Partioliike Suomessa 1910 - 2010 ilmestyi keväällä 2010. “Marko Paavilaisen teos piirtää partion satavuotishistoriassa rohkeasti kriittisen kokonaiskuvan Suomen suurimmasta varhaisnuorisoliikkeestä”. Yli 500 sivua, runsaasti kuvamateriaalia sekä DVD, jossa elävää kuvamateriaalia, runsaasti kuvia ja äänimateriaalia sekä kirjallista materiaalia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1254, Tiede