Turun Partio-Sissit ry Suuri Satamakirja, Pohjanlahti