Scandinavian Outdoorin omistuspohja laajenee

Ville Rantala on ostanut enemmistöosuuden Scandinavian Outdoor Oy:n osakekannasta. Lounais-Suomen Partiosäätiö säilyy edelleen merkittävänä omistajana. Toimintamme jatkuu kaupan jälkeen entisellään. Omistusjärjestely tukee kasvutavoitteitamme, erityisesti kansainvälisen verkkokaupan tavoitteita. Olemme edelleen 100-prosenttisesti suomalainen yritys.

Olemme kasvuhakuinen yhtiö. Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaamme painopisteenä erityisesti kansainvälinen verkkokauppa. Omistuspohjan laajentuminen lisää toimintamme riskinsietokykyä ja resursseja, mikä on kasvun edellytys. Lisäksi uuden osakkaan myötä organisaatiomme saa lisää kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta. Ville Rantala on toiminut sukellus- ja pelastuskuivapukuja maailmanlaajuisesti myyvän, Turussa toimivan Ursuk Oy:n omistaja-toimitusjohtajana. Partiosäätiön tarkoituksena on partiotoiminnan tukeminen, ja uudella järjestelyllä se pyrkii vähentämään kasvuhakuisen liiketoiminnan myötä lisääntyviä riskejä. Toimintamme perustana olevat arvot – partioihanteet ja nuorisotyön tukeminen – eivät uuden omistuspohjan myötä muutu. Olemme edelleen partiokauppa ja Scandinavian Outdoorin liiketoiminnan tuotoilla tuetaan jatkossakin nuorisotyötä.

Ari Linkolehto toimitusjohtaja

ari.linkolehto@ScandinavianOutdoor.fi

0400-740 278